Căn hộ chung cư
a
al
anhmoi

Căn hộ chung cư

SAPPHIRE 2 - TÒA 1
Số tầng : 27
Mật độ xây dựng : 30 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 2
Số tầng : 22
Mật độ xây dựng : 22 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 3
Số tầng : 27
Mật độ xây dựng : 30 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 3 - TÒA 5
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 6
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 30 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 7
Số tầng : 25
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 8
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 9
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 11
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 12
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 15
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 16
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 17
Số tầng : 25
Mật độ xây dựng : 22 căn / tầng
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 18
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
SAPPHIRE 2 - TÒA 19
Số tầng : 26
Mật độ xây dựng : 22 căn / sàn
Loại hình : Studio, 1 ngủ - 3 ngủ
Bài viết nổi bật
kết nối qua facebook
Tải Bảng Giá